ยินดีต้อนรับคณะจาก กระทรวงคมนาคม เข้าเยี่ยมชมภาย Space inspirium ครับ