th 033-005835-6 spaceinspirium@gistda.or.th

กิจกรรมประกวดวาดภาพในหัวข้อ “My Home in Space”

ภาพบรรยากาศกิจกรรมการประกวดภาพวาดระดับเยาวชน อายุ 8-11 ปี ในหัวข้อ “My Home in Space” ในงาน Thailand Aerospace Youth Forum ครั้งที่ 2 ในวันศุกร์ที่ 14 กันยายน 2561

ณ อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
เพื่อหาตัวแทนภาพวาดของประเทศไทยที่จะนำเข้าประกวดภาพวาดในการประชุม APRSAF-25 ณ ประเทศสิงคโปร์
คณะกรรมการตัดสินรอบชิงชนะเลิศ ประกอบด้วย
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

…โดยผลการคัดเลือกตัวแทนภาพวาดประเทศไทย จำนวน 3 ภาพ ดังนี้
1. เด็กชายกฤศณัฏฐ์ เชาว์วรวิญญ อายุ 10 ปี โรงเรียนอำนวยศิลป์ กรุงเทพฯ
2. เด็กชายธนบดี พลามิต อายุ 10 ปี โรงเรียนโรงเรียนสารสาสน์วิเทศมีนบุรี กรุงเทพฯ
3. เด็กหญิงภวิษย์พร ปิยะศิริศิลป์ อายุ 10 ปี โรงเรียนสาธิต มศว องครักษ์

situs slot online terpercaya situs judi bola terpercaya bandar judi bola piala dunia 2022 situs judi online terpercaya