ภาพบรรยากาศกิจกรรมการประกวดภาพวาดระดับเยาวชน อายุ 8-11 ปี ในหัวข้อ “My Home in Space” ในงาน Thailand Aerospace Youth Forum ครั้งที่ 2 ในวันศุกร์ที่ 14 กันยายน 2561

ณ อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
เพื่อหาตัวแทนภาพวาดของประเทศไทยที่จะนำเข้าประกวดภาพวาดในการประชุม APRSAF-25 ณ ประเทศสิงคโปร์
คณะกรรมการตัดสินรอบชิงชนะเลิศ ประกอบด้วย
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

…โดยผลการคัดเลือกตัวแทนภาพวาดประเทศไทย จำนวน 3 ภาพ ดังนี้
1. เด็กชายกฤศณัฏฐ์ เชาว์วรวิญญ อายุ 10 ปี โรงเรียนอำนวยศิลป์ กรุงเทพฯ
2. เด็กชายธนบดี พลามิต อายุ 10 ปี โรงเรียนโรงเรียนสารสาสน์วิเทศมีนบุรี กรุงเทพฯ
3. เด็กหญิงภวิษย์พร ปิยะศิริศิลป์ อายุ 10 ปี โรงเรียนสาธิต มศว องครักษ์