กิจกรรม One Day Kid จาก บ.โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด(มหาชน) GPSC อยากร่วมกิจกรรมดีๆ เล่นเกมส์สนุกๆที่สอดแทรกความรู้เกี่ยวกับอวกาศ ให้มาที่ Space inspirium”.