ขอยินดีต้อนรับ คณะจากกรมทรัพยากรธรณี เข้าเยี่ยมชมภายในอาคาร Space inspirium ของเราครับ