Space Inspirium เปิดให้เข้าชม ฟรี ! ในวันอาทิตย์ ที่ 28 กรกฎาคม 2562 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 และเปิดให้บริการในวันหยุดนักขัตฤกษ์ วันจันทร์ ที่ 29 กรกฎาคม 2562 ซึ่งถือเป็นวันหยุดชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษา ( โดยเสียค่าเข้าชมตามปกติ )