then 033-005835-6 spaceinspirium@gistda.or.th

โครงการประกวดมัคคุเทศก์น้อยกับแรงบันดาลใจในอวกาศ EEC #1

โครงการประกวดมัคคุเทศก์น้อยกับแรงบันดาลใจในอวกาศ EEC #1 นี้ ได้จัดขึ้น ณ อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ระหว่างวันที่ 21-22 เมษายน 2561 เป็นปีแรกเพื่อหวังสร้างกำลังบุคคลากรที่มีคุณภาพ มีทักษะ การพูดการสื่อสาร มีวิชานอกเหนือจากชั้นเรียน ซึ่งในปัจจุบันเทคโนโลยีอวกาศเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของเรามากยิ่งขึ้น แต่โอกาศในการเรียนรู้เรื่องราวของจักรวาลและอวกาศสำหรับเยาวชนไทยนั้นยังไม่เปิดกว้างมากนัก

ในฐานะที่ สทอภ. เป็นหน่วยงานกลางที่มีภารกิจหลักคือพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศให้เป็นความรู้ที่ไร้พรมแดนและเกิดประโยชน์ต่อสังคม จึงจัดกิจกรรมนี้ขึ้นเพื่อส่งเสริมให้เยาวชนได้รับความรู้ด้านอวกาศและช่วยส่งเสริมให้เยาวชนได้มีความคิดกล้าแสดงออก มีทักษะการสื่อสาร ทักษะการพูด เข้าใจการนำเสนอมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังเน้นการสร้างกระบวนการคิด ริเริ่ม สร้างสรรค์ ตลอดจนสร้างเครือข่ายเยาวชนผู้นำชมอาสาอีกด้วย

     ขอบคุณน้องๆทุกท่านที่มาร่วมกิจกรรมดีๆและเป็นส่วนหนึ่งกับกิจกรรม “มัคคุเทศก์น้อยกับแรงบันดาลใจในอวกาศ EEC #1” หวังว่ากิจกรรมในครั้งนี้จะช่วยเปิดประสบการณ์สร้างแรงบันดาลใจให้น้องๆได้มีความคิด ริเริ่ม สร้างสรรค์และกล้าแสดงออก เพราะเราเชื่อว่าแรงบันดาลใจที่ดีจะทำให้น้องๆได้มีโอกาศพัฒนาตนเองให้ดีขึ้นเพื่อเป็นประโยชน์ในอนาคตข้างหน้า แล้วพบกัน..
.
.
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่..
โทร 033-005-835 , 033-005-836
Facebook:Space Inspirium
Email:Spaceinspirium@gistda.or.th
Website: https://spaceinspirium.gistda.or.th/

situs slot online terpercaya situs judi bola terpercaya bandar judi bola piala dunia 2022 situs judi online terpercaya