then 033-005835-6 spaceinspirium@gistda.or.th

โซน 04 : เทคโนโลยีสำรวจโลกและอวกาศ

แรงบันดาลใจสร้างได้จากสิ่งรอบตัว เรียนรู้ผ่านกาลเวลา แห่งกระบวนการคิดหลากหลายรูปแบบจากจินตนาการสู่การประดิษฐ์ที่ยิ่งใหญ่จนมาถึงปัจจุบัน

 

 

Text Widget

Nulla vitae elit libero, a pharetra augue. Nulla vitae elit libero, a pharetra augue. Nulla vitae elit libero, a pharetra augue. Donec sed odio dui. Etiam porta sem malesuada.

ความเห็นล่าสุด