การเข้าชม Space Inspirium สามารถเข้าชมได้ทั้งแบบ Walk in และ แบบหมู่คณะ โดยสามารถแบ่งประเภทได้ดังนี้

          หากท่านมาแบบเดี่ยวๆคนเดียว มาเป็นคู่ หรือมาแบบครอบครัว ไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่ ท่านสามารถเข้ามาซื้อบัตรเข้าชมที่ Space Inspirium และเข้าไปสนุกกันได้เลย
          แต่หากท่านเป็นหน่วยงาน หรือโรงเรียน ที่ต้องการเข้าชมแบบหมู่คณะ ที่มีจำนวนตั้งแต่ 20 คนขึ้นไป ท่านจำเป็นที่จะต้องกรอกแบบฟอร์มการขอเข้าชมเป็นหมู่คณะ เพื่อที่ทางเราจะได้ทำการจัดเตรียมสถานที่ และ รอบเวลาสำหรับภาพยนตร์ 3 มิติ ให้กับท่าน เพื่อความสะดวกเรียบร้อยครับ

วิธีการขอเข้าชมเป็นหมู่คณะมีดังนี้