สร้างแรงบันดาลใจจากอวกาศสู่จินตนาการ ผ่านผลงานประกวดวาดภาพระดับนานาชาติ ภายใต้โครงการ Asia Pacific Regional Space Agency Forum (APRSAF)