Tuesday, March 26, 2019

สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย

Space inspirium ขอต้อนรับคณะผู้บริหารและบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ที่ได้เดินทางมาเยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้ทางอวกาศแห่งแรกและแห่งเดียวของประเทศไทย ณ อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี . . Space Inspirium เปิดให้บริการ อังคาร - ศุกร์ เวลา 09.00-16.00น. เสาร์ - อาทิตย์ เวลา 09.00-17.00น (ปิดทุกวันจันทร์) ....

SI Souvenir

สินค้าของที่ระลึกน่ารักๆจากแหล่งเรียนรู้ทางอวกาศ มีวางจำหน่ายแล้วที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ อาคาร Space inspirium ณ อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี - โมเดล 3 มิติ ระบบสุริยะ - แก้วน้ำเปลี่ยนสีตามอุณหภูมิ ลายระบบสุริยะ - โมเดลกลุ่มดาว - กระเป๋าเป้Space inspirium - เสื้อยืดผ้านาโน ลายนักบินอวกาศ - หมวกแก๊ป Space inspirium - สมุดโน็ตลายอวกาศ - กระเป๋าดินสอลายจรวด - ปากกาSpace...

“GISTDA for KIDS CAMP”

"GISTDA for KIDS CAMP" กิจกรรมเพื่อสร้างแรงบันดาลใจ และเปิดโอกาสให้เยาวชนได้เรียนรู้และเข้าใจถึงกระบวนการเทคโนโลยีอวกาศ และภูมิสารสนเทศจากวิทยากรผู้มีความเชี่ยวชาญอาทิ วิศวกรดาวเทียมนักภูมิสารสนเทศ และนักวิชาการเผยแพร่ พร้อมทั้งได้ฝึกฝนการแก้ไขปัญหาด้วยเทคโนโลยีดังกล่าว อันเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้แบบบูรณาการ ตามหลักการ STEM ร่วมกับการสร้างรากฐานของนักเทคโนโลยีอวกาศรุ่นใหม่ให้มีความพร้อมสำหรับการพัฒนาประเทศไทย นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้จะมีโอกาสได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนเยาวชนไทยเข้าร่วมกิจกรรมด้านอวกาศ ระดับชาติและนานาชาติกับ GISTDA วันที่จัดกิจกรรม : ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2561 กลุ่มเยาวชน : อายุ 10-12 ปี สถานที่จัดกิจกรรม : ณ อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ อ.ศรีราชา...

“Space Brand Ambassador”

โครงการดีๆๆ มีมาอีกแล้ว !!! รีบเลยนะจ๊ะ Space inspirium ชวนน้องๆ คนเก่งเข้าร่วมโครงการประกวดยุวฑูต ในชื่อว่า "Space Brand Ambassador" เพื่อเป็นตัวแทนบอกต่อเรื่องราวอวกาศที่น่าค้นหา ส่งต่อปรงบันดาลใจจากแหล่งเรียนรู้ด้านอวกาศแห่งแรกของไทย...ชิงทุนรางวัลกว่า 30,000 บาท ใครอยากไปท่องอวกาศอย่ารอช้า เพราะอวกาศจะไม่ไกลอีกต่อไป... ลงทะเบียนได้ที่.. https://goo.gl/dXGMWP