Thursday, February 25, 2021

World soil day

ขอเชิญชวนผู้เข้าเยี่ยมชม Space Inspirium เข้าร่วมกิจกรรมตอบคำถาม " วันดินโลก ประจำปี 2563 " เพื่อรับของรางวัลมากมายตลอดเดือนธันวาคมนี้ Space Inspirium ของเรามีการปรับเปลี่ยนเกณฑ์การให้บริการเข้าชม ดังนี้-...