สินค้าของที่ระลึกน่ารักๆจากแหล่งเรียนรู้ทางอวกาศ

มีวางจำหน่ายแล้วที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ อาคาร Space inspirium

ณ อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

– โมเดล 3 มิติ ระบบสุริยะ

– แก้วน้ำเปลี่ยนสีตามอุณหภูมิ ลายระบบสุริยะ

– โมเดลกลุ่มดาว

– กระเป๋าเป้Space inspirium

– เสื้อยืดผ้านาโน ลายนักบินอวกาศ

– หมวกแก๊ป Space inspirium

– สมุดโน็ตลายอวกาศ

– กระเป๋าดินสอลายจรวด

– ปากกาSpace inspirium

– พวงกุญแกนักบินอวกาศ