ยินดีต้อนรับสู่

SPACE INSPIRIUM

กรุณาเลือกการจองของท่าน

จองเข้าชมนิทรรศการ
Space Inspirium

แหล่งเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ แห่งเเรกและแห่งเดียวในประเทศไทย ดินแดนซึ่งผู้มาเยือนจะได้รับรู้ตัวตนบนจักรวาล อันจะเกิดแรงบันดาลใจในการดำรงชีวิต "Living life inspired…a life of values multiplied."

จองกิจกรรม
One Day Kids

กิจกรรมสร้างองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ สำหรับเด็กและเยาวชน ผ่านการเล่นและลงมือปฏิบัติ เพื่อให้เข้าใจถึงประโยชน์ของเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ที่สามารถนำไปใช้กับชีวิตประจำวันได้จริง

จองคอร์สเรียน
3D Printingเรียนรู้พื้นฐานการออกแบบและสร้างโมเดลจากเครื่องปริ้น 3 มิติ


ค่าบัตรเข้าชมนิทรรศการ Space Inspirium

3D Virtual Tours