ติดต่อเรา

Space Inspirium

อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ

Phone

+66 33 005 835 – 6

Location

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)

ที่อยู่ : Space Inspirium 88 หมู่ 9 ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

แผนที่