วันอังคาร, มกราคม 22, 2019

คณะผู้บริหารและบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย

Space inspirium ขอต้อนรับคณะผู้บริหารและบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ที่ได้เดินทางมาเยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้ทางอวกาศแห่งแรกและแห่งเดียวของประเทศไทย ณ อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี . . Space Inspirium เปิดให้บริการ อังคาร - ศุกร์ เวลา 09.00-16.00น. เสาร์ - อาทิตย์ เวลา 09.00-17.00น (ปิดทุกวันจันทร์) ....

กิจกรรมประกวดวาดภาพในหัวข้อ “My Home in Space”

ภาพบรรยากาศกิจกรรมการประกวดภาพวาดระดับเยาวชน อายุ 8-11 ปี ในหัวข้อ “My Home in Space” ในงาน Thailand Aerospace Youth Forum ครั้งที่ 2 ในวันศุกร์ที่ 14 กันยายน 2561 ณ อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี เพื่อหาตัวแทนภาพวาดของประเทศไทยที่จะนำเข้าประกวดภาพวาดในการประชุม APRSAF-25...

Thailand Aerospace Youth Forum ครั้งที่ 2

เปิดแล้วอย่างเป็นทางการกับงาน Thailand Aerospace Youth Forum ครั้งที่ 2 โดยได้รับเกียรติจาก ดร.พาสิทธิ์ หล่อธีรพงศ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดงาน ภายในงานมีพิธีประกาศมอบรางวัลให้กับน้องๆเยาวชนที่ชนะในการประกวดโครงการ Space Ambassador 2019 โดยคัดเลือกผลงานชนะเลิศ 3 อันดับจากคณะกรรมการจิสด้า จำนวน 3 ท่าน และกรรมการพิเศษ คุณกมลาสน์ เอียดศรีชาย...

กิจกรรม One Day Kids ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

ขอต้อนรับน้องๆจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ที่เข้าร่วมกิจกรรม One Day Kids กับ Space inspirium ในวันที่ 24 สิงหาคม 2561 ณ อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี หวังว่าน้องๆจะได้ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ รวมถึงบทบาทของดาวเทียมไทยโชตที่มีต่อการสำรวจและปกป้องทรัพยากรจากธรรมชาติของประเทศไทย รู้จักการทำงานเป็นทีม รู้จักเสียสละเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กับผู้อื่น และได้เกิดกระบวนการคิดอย่างมีเหตุล อีกทั้งยังสามารถนำไปต่อยอดในการศึกษาและแก้ไขปัญหาสิ่งต่างๆได้ มาที่นี่ได้ทั้งความสนุกและความรู้กลับไปแน่นอนค่ะ ---------------------------------- สอบถามรายละเอียดเพิ่มได้ที่ 033-005835-6...