ยินดีต้อนรับคณะจากกระทรวงต่างประเทศ เข้าเยี่ยมชม Space inspirium ของเราครับ