“เด็ก เยาวชน จิตอาสา ร่วมพัฒนาชาติ” – คำขวัญวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 ภาพกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ช่วงเช้าที่ผ่านมา เป็นไปอย่างคึกคัก เด็กๆได้รับทั้งความรู้ ความสนุกสนาน อิ่ม อร่อยไปพร้อมกันเลยทีเดียว  https://www.youtube.com/watch?v=dta8aNcmjpw