เตรียมตัวรับมือกับไวรัส Covid-19

เตรียมตัวรับมือไวรัส COVID-19
เราได้ให้ความสำคัญและห่วงใย กับผู้เข้าเยี่ยมชม Space inspirium เป็นอย่างมาก โดยทุกครั้งที่ว่างเว้นจากภารกิจ จะมีการดำเนินการเช็ดอุปกรณ์ต่างๆ ที่มีการสัมผัสบ่อยๆ ด้วยแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อ เพิ่มจุดเครื่องวัดอุณหภูมิและเจลล้างมือ เพื่อให้เกิดความอุ่นใจ ปลอดภัย และป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า ทั้งนี้ ยังคอยเฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของกระทรวงสาธารณสุขต่อไป
.
Space Inspirium เปิดให้บริการ อังคาร – ศุกร์ เวลา 09.00-16.00น. เสาร์ – อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 09.00-17.00น. (ปิดทุกวันจันทร์)
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่…
โทร.033-005-835.033-005-836
Facebook : Space inspirium
E-Mail : Spaceinspirium@gistda.or.th www.spaceinspirium.gistda.or.th
www.gistda.or.thเข้าชมแบบหมู่คณะ สามารถลงทะเบียนจองได้ที่
https://spaceinspirium.gistda.or.th/
***( ลูกค้าเข้าชมแบบ walk in,ครอบครัว ไม่ต้องลงทะเบียนจอง สามารถติดต่อที่หน้าเค้าน์เตอร์แล้วเข้าชมได้เลยจ้า )