Space Camp 2024 “Space Innovator Camp “

  • เปิดรับสมัครเยาวชน อายุ 13 – 17 ปี
  • รับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 30 มีนาคม 67
  • ผู้สนใจสามารถเข้าศึกษาโครงการได้ที่
  • รายละเอียดโครงการ : https://shorturl.at/bpM18
  • สมัคร : https://forms.gle/yH38U6yWQ9JLA31M6