GISTDA Space Camp 2019 # 5

GISTDA Space Camp 2019 #5
GISTDA เปิดค่ายเยาวชนเรียนรู้สู่แรงบันดาลใจด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ภายใต้กิจกรรม GISTDA Space Camp 2019 #5 จัดขึ้นในระหว่างในวันที่ 26 -​ 30 เมษายน 2562 ณ อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ซึ่งมีน้องๆ เยาวชนคนเก่งที่ผ่านการคัดเลือกเข้ามาจำนวน 24 คน
ดร.ดำรงค์ฤทธิ์ เนียมหมวด ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาอุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ ปฏิบัติงานแทนผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพแก่เยาวชนไทย เพื่อให้เกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ผลงานด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสานสนเทศ ซึ่งถือเป็นรากฐานของนักเทคโนโลยีอวกาศรุ่นใหม่ให้มีความพร้อมสำหรับการพัฒนาประเทศไทยในอนาคต และเป็นการเรียนรู้นอกห้องเรียนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ การรู้จักทำงานเป็นทีม และนำไปสู่การฝึกฝนแก้ไขปัญหาด้านเทคโนโลยีตามหลัก Stem โดยเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้จะมีโอกาสได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนเยาวชนไทยเข้าร่วมกิจกรรมด้านอวกาศระดับชาติและนานาชาติกับ GISTDA ต่อไปอีกด้วย และสามารถติดตามกิจกรรมต่างๆ ได้ที่ลิงค์ Page Facebook : Space inspirium ได้ทุกวัน
https://www.facebook.com/spaceinspirium/videos/2407515329472484/ #จิสด้า #gistda #gistdaก้าวเข้าสู่ปีที่19

Leave a Reply

Text Widget

Nulla vitae elit libero, a pharetra augue. Nulla vitae elit libero, a pharetra augue. Nulla vitae elit libero, a pharetra augue. Donec sed odio dui. Etiam porta sem malesuada.